Malay Language

JABATAN BAHASA MELAYU

SEKOLAH MENENGAH BEDOK GREEN

 

Vision:
Penyulam Bahasa, Penunjang Budaya

Mission:
Para guru dan pelajar BGSS memainkan peranan sebagai penyulam bahasa dan budaya, melestarikan keunggulannya dan mengembangkan penggunaannya.

NADI PENGGERAK JABATAN BAHASA MELAYU

Nama Guru Tel. / Ext.
Cikgu Noor Afidah Abdul Rahman 235
Cikgu Nur ‘Abidah Abdul Rahman 235
Cikgu Nur Hidayah Osman 233
Cikgu Emrizal Suhaimi 234
Cikgu Ruqayyah Mohamed Idrus Z 234

PROGRAM-PROGRAM YANG DIJALANKAN PADA TAHUN 2015

  • Dwiminggu Bahasa Ibunda I

Dwiminggu Bahasa Ibunda I

  • Menonton Konsert NOAH di Esplanade

Menonton Konsert NOAH di Esplanade

  • Program Penyerapan Budaya ke Bali

Program Penyerapan Budaya ke Bali

  • Dwiminggu Bahasa Ibunda II

Dwiminggu Bahasa Ibunda II

Dwiminggu Bahasa Ibunda II 2

PROGRAM-PROGRAM YANG DIJALANKAN PADA TAHUN 2014

  • Dwiminggu Bahasa Ibunda

Dwiminggu Bahasa Ibunda

Dwiminggu Bahasa Ibunda 2

  • Program Penyerapan Budaya ke Jogjakarta

Program Penyerapan Budaya ke Jogjakarta

PROGRAM-PROGRAM YANG DIJALANKAN PADA TAHUN 2013

  • Menonton ‘Oh! Bangau’ di Esplanade

Menonton ‘Oh! Bangau’ di Esplanade

  • Dwiminggu Bahasa Ibunda

Dwiminggu Bahasa Ibunda
Dwiminggu Bahasa Ibunda 2
Dwiminggu Bahasa Ibunda 2

  • Sesi Perkongsian Guru-guru Kelompok E2

Sesi Perkongsian Guru-guru Kelompok E2

  • Jejak Warisan Bahasa & Budaya Kelompok E2

Jejak Warisan Bahasa & Budaya Kelompok E2

Home