Malay Language

JABATAN BAHASA MELAYU

SEKOLAH MENENGAH BEDOK GREEN

 

Vision:
Penyulam Bahasa, Penunjang Budaya

Mission:
Para guru dan pelajar BGSS memainkan peranan sebagai penyulam bahasa dan budaya, melestarikan keunggulannya dan mengembangkan penggunaannya.

NADI PENGGERAK JABATAN BAHASA MELAYU

Nama Guru Tel. / Ext.
Cikgu Noor Afidah Abdul Rahman 235
Cikgu Nur ‘Abidah Abdul Rahman 235
Cikgu Nur Hidayah Osman 233
Cikgu Emrizal Suhaimi 234
Cikgu Ruqayyah Mohamed Idrus Z 234

PROGRAM-PROGRAM YANG DIJALANKAN PADA TAHUN 2015

  • Dwiminggu Bahasa Ibunda I

malay11

  • Menonton Konsert NOAH di Esplanade

malay31

  • Program Penyerapan Budaya ke Bali

malay41

  • Dwiminggu Bahasa Ibunda II

malay6

malay7

PROGRAM-PROGRAM YANG DIJALANKAN PADA TAHUN 2014

  • Dwiminggu Bahasa Ibunda

malay8

malay9

  • Program Penyerapan Budaya ke Jogjakarta

malay10

PROGRAM-PROGRAM YANG DIJALANKAN PADA TAHUN 2013

  • Menonton ‘Oh! Bangau’ di Esplanade

malay111

  • Dwiminggu Bahasa Ibunda

malay12
malay13
malay14

  • Sesi Perkongsian Guru-guru Kelompok E2

malay16

  • Jejak Warisan Bahasa & Budaya Kelompok E2

malay17